Kistérség-Kulcs

Kistérség

Kulcs

Kulcs község a Duna jobb oldalán, a Csepel-sziget legalsó településével, Makáddal szemközti oldalon helyezkedik el. Rácalmás és Adony között található. Dunaújvárostól 15 km-re északra fekszik.

 

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala
2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.
Telefon: 25/440-400
Fax: 25/509-080
E-mail: jegyzo@kulcs.hu
Honlap: www.kulcs.eu

Szent István király 1025-ben a Veszprém-völgyi apácáknak adta a mai Kulcs területén fekvő Szántó nevű helységet. A tatárjárás pusztításai után ezt az elvadult helyet királyi vadászterületként tartották nyilván. 1352-ben Possassio Kulchegház – ez a Károly Róbert által kiadott alapítólevél a község templomának kulcsával azonosította a falu nevét. 1688-ban a felszabadító háborúk alatt, mint elpusztult, elhanyagolt falut említik.

1750-ben „Duna fölött fekvő hegy hátigh kutsi pusztának hegyiben-völgyiben levő haraszt”-ként írnak a környékről és 120 évvel később is csak „partos, szakadásos terület”-ként jellemzik.

A 18. század utolsó évtizedeiben nyarakat és több évet töltött rácalmás-kulcsi birtokain Jeszeniczei, majd Vadasi Jankovich (IV.) Miklós, a legjelentősebb birtokoscsalád örököse, akit kora műkedvelő tudósként ismertünk.

1828-ban Rácalmás Kulccsal 645 adózót számlált. Külön kulcsi adatot ritkán találni, ezért érdekes 1856-ból az, hogy a 3050 lakosból Daján 105, Kulcson 11 fő élt. Nagyon lassan népesült be a „puszta”. 70 év múlva népessége viszont a statisztikában már 449 fő.

Iparjog, céhtagság is jellemző volt 1872-ig. Rácalmás 10 malomhelyet kért 1867-ben a közlekedési minisztertől. Kulcs alatt egyről beszéltek az öregek a századforduló idejéből.

 

1928-ban már az adófizetők kérésére a képviselő testület Kulcs fürdőtelep névváltoztatást kezdeményezte, hiszen folyamatosan jöttek le Budapestről a középpolgárság képviselői, üdülők épültek, sportegyesület, baráti kör alakult. A szinte teljes állatorvosi kar, Kotlán Sándor tanár úrtól, a világhíres parazitológustól, Jármai Károly kórboncnok professzortól, Hutÿra Ferenc, Gouth Gy. Endre, Maczis Árpád, Manninger Rezső, Szepeshelyi Andor professzorokig töltötték itt szabadságukat.

 

Új időszámítás a település életében az 1994. évi népszavazás volt, melynek eredményeként az 1994. december 11-én tartott önkormányzati választásokat követően Kulcs község közigazgatásilag különvált Rácalmás nagyközségtől.

Ezt követően Kulcs önálló község.

Scroll Up