Kistérség-Taksony

Kistérség

Taksony

Taksony nagyközség közvetlenül a Ráckevei (Soroksári)-Duna ág partján található. A település határában a Budapest-Kelebia vasútvonal biztosítja a fővárossal a közvetlen vasúti összeköttetést. A falu mezőgazdasági területei északon Dunaharaszti, keleten Alsónémedi és Bugyi, délen pedig Dunavarsány határával találkoznak. Főutcája a Budapest-Baja országút, az 51-es főút 510-es szakasza.

Taksony Község Önkormányzata
2335 Taksony, Fő u. 85.
Telefon:+36-24/520-777

E-mail: onkormanyzat@taksony.hu
Honlap: www.taksony.hu

A Ráckevei-Duna partján fekvő Taksony Pest megye egyik legrégebbi települése, amely a magyarság egyik X. században élt nagyfejedelmének nevét viseli. Taksony község vélhetően az egykori fejedelmi szálláshely nyomán alakult ki, és az egykori krónikák, illetve a helyi hagyomány szerint – jóllehet, erre semmiféle bizonyíték nincs – az uralkodó itt is lett eltemetve.
Első okleveles említése 1270-ből származik, mikor is V. István király (1270-1272) Toxun, Zoych és Raad birtokokat elvette hűtlenséget elkövetett gazdájuktól, és az Ilbő-szigettel együtt a Nyulak-szigeti Szent Mária monostornak adományozta. Az apácák 1540-ig birtokolták Taksonyt, ám ekkor a török hódítás miatt menekülni kényszerültek. Buda elfoglalásával és a hódoltság létrejöttével a falu hosszú időre oszmán uralom alá került. Lakosságot Taksonyban csak a XVII. század utolsó harmadában találhatunk ismét.
Az összeírásokból kiderül, hogy a taksonyi lakosság száma – először a betelepedések, majd később inkább a szaporulat miatt – folyamatosan növekedett a XVIII. század folyamán. A letelepedett taksonyiak hiába voltak német származásúak és nyelvűek, Magyarországot hazájuknak tekintették, és sokkal jobban kötődtek a magyar nemzethez, mint a Habsburg uralkodóházhoz.

A XX. század kezdetén egy, a hagyományaihoz ragaszkodó, németül beszélő, de a magyart is egyre inkább elsajátító, lassú ütemben asszimilálódó sváb közösséget láthatunk Taksonyban. Az két világháború itt is egyaránt megkövetelte a maga emberi és gazdasági áldozatait. A svábok kitelepítése és a helyükre magyar nemzetiségűek beköltöztetése megbontotta a taksonyi lakosság addigi egységét. Az 1990 óta eltelt idő sok tekintetben az új korszakkal járó változások és a múlt keveréke.

Scroll Up