Látnivalók-Makád

Látnivalók

Makád

Makádi Református Templom
A református templom 1803-1806 között épült késő barokk stílusban. A mai templom helyén helyezkedett el az ótemplom, mely középkori eredetű volt. A régi templom állagának megromlása után építették a makádiak az új templomot, mely homlokzati tornyos, egyhajós, félköríves záródású, copf stílusú épület. A Makádi Református Egyház Presbitériuma és minden kedves testvére prioritásnak tekinti a múlt tiszteletét, figyelembe vételét. Isten iránti hálaadással emlékezünk gyülekezetünkben szolgáló lelkipásztorokra, tanító-rektorokra, akik éveket, évtizedeket töltöttek el gyülekezetünk közösségében, szolgálatukkal segítve az evangélium terjesztését, az ifjúság nevelését, a magyar reformátusság megtartását. A XIX sz.-tól fényképek őrzik lelkipásztoraink, presbitériumaink, rektoraink emlékét és személyét; melyet a 2007.évben létrehozott templom – múzeum kiállítóterében helyeztünk el.
Elérhetőség:
2322 Makád, Kossuth L. utca 49.
Telefon: +36-24/481-052
E-mail: makadirefegyhaz@invitel.hu
web: www.makadiszivekalapitvany.civil.co.hu

Makádi kengyeles – tó
Természetes vizes élőhely: madárvilág, kis vöcsök, vörösgém, guvat, nádi sármány. Nádas mocsár.

Ártéri erdő
Az állatvilág az ártéri erdőkre, nádasokra jellemző. Az egész magyar középkorban királyok, főurak vadászterülete volt a sziget. A makádi erdőben a nagyvadak közül az őz és a vaddisznó is megtalálható, de valamikor a szarvas is honos volt.
Őshonos a fekete mókus. Annyira megszokták az emberek közelségét, hogy nem ritka, hogy a nyaraló házaknál kéregetnek diót, mogyorót.

Községi öregtemető
Községi öregtemetőben megtalálhatók még a hagyományos kopjafák

Új köztemető
Az aradi vértanúk emlékére állított, rovásírással vésett emlékkopjafa található.

Makádi Ezüstpart
A Ráckevei Duna-ág déli részén lévő Makádi Ezüstpart a főváros könyékének egyik legkedveltebb horgászhelye. Makád község 5km-re található az Ezüstparttól.
Az Ezüstpart elején található a makádi szabadstrand annak sóderes partjával. A fürödni vágyok itt díjmentesen élvezhetik a strandolás örömeit.
A partszakasz végén található a Tassi-zsilip, mely önmagában is látványosság. Sokan előszeretettel tekintik meg a zsilipet üzemelés közben a kamra fölött található gyalogos hídról.

Szigetvég – Tassi zsilip
Makádot három oldalról a Duna veszi körül. Nyugaton a nagy Duna, ahogy a helyiek hívják, az “öreg Duna”, keleten a kis Duna, délen pedig a két folyó találkozása.
A tassi Duna-ágat a Csepel-sziget felső végénél az 1870-es években az akkor ott folyó munkálatok következtében zártá0k le. A tervezők úgy gondolták, hogy a dunai vízhozamot a főmederbe irányítják, annak „karcsúsításával” megakadályozhatják az 1838. évi nagy jeges pesti árvízhez hasonló „folyami jégdugók” kialakulását.
A szabályozást azonban nem sikerült tökéletesen megoldani, mert az elzárás alatti 50 km-es soroksári ágat alulról évente több alkalommal árvíz öntötte el, ráadásul megindult a Duna-ág feliszapolódása is. A helyzeten az 1904. évi XIV. tc., igyekezett segíteni azzal, hogy elrendelte a Duna-ág hajózhatóvá tételét, ami egyúttal hajózsilipek létesítését is jelentette. A tassi műtárgy megépítése végül is elhúzódott az I. világháború utánra.
A terveket Ditróy (Dieter) János (1879-1961) vezetésével készítette el egy mérnök-csoport, s a kivitelezés 1924 őszén meg is indult és 1928-ra fejeződött be. A Duna 1586,0 fkm szelvényében megépült a hajózsilip, a vízleeresztő zsilip és az erőmű műtárgy-együttese. A Tassi- zsilip szélessége 12 m, a legnagyobb átzsilipelhető hajó pedig legfeljebb 1300 tonnás uszály lehet.

Scroll Up