Látnivalók-Szigetújfalu

Látnivalók

Szigetújfalu

Nemes Ferenc Kiállítóterme
A művész lakóházában kialakított galériájában láthatóak szakmai életpályája állomásainak legjellemzőbb, szívéhez legközelebb álló alkotásai. A településen lépten-nyomon felfedezhetjük kültéri szobrait, de az ország számos helyén találkozhatunk műveivel. A külföldön is népszerű művészt Franciaországtól kezdve Japánig sok helyre hívják kiállításával.
A galéria előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Elérhetőség:
2319 Szigetújfalu, Szőlő utca 9.
Telefon: +36-24/463-175
web: www.nemesferenc.hu/cv-hu.html

Római katolikus templom
A török kiűzése után három tót és több hullámban sváb családok népesítik be a falut. Egy kis templomot építettek ugyan, de az megrongálódott és kicsinek is bizonyult, ezért egy újra volt szükség. A Csepel sziget akkori tulajdonosa, Mária Terézia vállalta az építési költségeket, míg a falu lakói adták a napszámos munkát és az igás vontatóerőt. Az épület 1770-73-ig épült. 1773. május 31-én pünkösd hétfőjén Bajcsi Antal ráckeresztúri parochus áldotta meg. Védőszentjéül az előző templom patrónusát Szent Lénárdot választották. 2008-ban új tornyot kapott a templom.
Keletelt, egyhajós templom, íves záródású szentéllyel és a homlokzati síkba illeszkedő toronnyal. A téglával kevert kváderkövekből épült templom külseje egyszerű. A főhomlokzaton kőkeretes kapu, barokk ajtószárnyakkal, vasalásokkal, zárral.
A kapu felett faragott Habsburg címer, felirattal: „MARIA THERESIA AUGUSTA REGNANTE A 1770”
A függőlegesen három részre osztott homlokzat első emeleti szintjén a kapu fölött félköríves ablak, mellette 1-1 ugyanolyan üres fülke. A tornyon sátortető. A hajó két oldalát 3-3 kőkeretes ablak töri át. A szentélynek két ablaka délre néz. A négyszögletes sekrestye a szentély északi oldalához támaszkodik. A sekrestye külső és belső ajtaja is kőkeretes, barokk ajtószárnyak, eredeti vasalások, zárak.
2010-ben a külső vakolatot felújították, amikor a vakolat alól újabb XII. századi faragványok kerületek elő.
Elérhetőség:
2319 Szigetújfalu, Szent István tér
Tel: 06- 24/543-000
E-mail: onkormanyzat@szigetujfalu.hu

Német Nemzetiségi Kiállítóhely és Közösségi Ház
A Német Nemzetiségi Önkormányzat gondozásában láthatók a Szigetújfaluban élő német családok használati tárgyai, korhű bútorai, ruhadarabjai.
Előzetes bejelentés alapján időpont egyeztetéssel csoportoknak is
Elérhetőség:
2319 Szigetújfalu, Diófa utca 15.
Tel: 06-70/387-8175
E-mail: ujfalusisvabok@gmail.com

Római kikötőerőd
A település legrégebbi épített emléke. Régészeti feltárás híján csak annyit tudhatunk, hogy a második századra épült ki a limes a Duna vonalán és utána többször átépítették. A negyedik században a Duna bal partján is építettek erődöket, kikötőerődöket. Lehet, hogy csak ekkor épült meg a kikötőerőd. Ma csupán a kikötő kőből épített maradványa látható.
Elérhetőség:
2319 Szigetújfalu Duna part
Tel: 06- 24/543-000
E-mail: onkormanyzat@szigetujfalu.hu

Bencés kolostor romjai
Szigetújfalu rév
A révnél a Duna alacsony vízállásakor ma is megfigyelhető a XII. századi bencés – majd később karthauzi, ezt követően ciszter – kolostor romja. Alapítóját – Tamás nádort – 1196-ban ide temették. A hagyomány szerint II. Lajos magyar király itt búcsúzott feleségétől mielőtt a mohácsi csatába indult.

I. Világháborús emlékmű
Szigetújfalu Fő út és Vasút utca kereszteződés
A Fő út és a Vasút utca kereszteződésében egy magas kő talapzaton fegyverét tartó térdeplő katonát ábrázoló I. Világháborús emlékmű áll, melyet 1924. augusztus 31-én szenteltek fel. Nem messze tőle a II. Világháborús emlékművet láthatjuk. Hőseink emlékét örökíti meg két szabálytalan, tardosi kemény mészkőből faragott oszlop az elesettek névsorával, mely szintén Nemes Ferenc alkotása.

Ártéri erdő
2319 Szigetújfalu, Ártéri erdő
A természetvédelmi terület Csepel-sziget ártéri, Duna-menti ligeterdeinek egyik legszebb maradványa. A társulások között megtalálható a part menti bokorfüzes, fűz-nyár, illetve a keményfás (szil-kőris-tölgy) ligeterdők. Az itt található fafajok közül meg kell említeni a kocsányos tölgyet, a mezei juhart, a magyar kőrist.
Gyakoriak a tavaszi geofitonok, mint például a hóvirág, a csillagvirág, de előfordul itt hegyvidékű eredetű medvehagyma, gyöngyvirág, nagyvirágú ibolya, széleslevelű salamon pecsétje. A vegetációs időszakban az árkokat tömegével borítja a nyári tőzike.
A cserjék közül megtalálható itt a fagyal, a mogyoró, a kányabangita, kutyabenge, téli zsurló valamint a ma már csak ritkán előforduló feketegalagonya is elvétve megtalálható, valamint a kipusztulóban lévő ligeti szőlő.
Madárvilága is igen gazdag, kis és nagy fakopáncsokkal, fekete harkállyal gyakran találkozhatunk, de költ itt az énekes rigó, a csuszka és a rövidkarmú fakusz.

Scroll Up